ĐÈN LED KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG
CÂY TRỒNG WEX-C150Kích thích sinh trưởng cây trồng trong nhà kính, cây trồng thủy canh.

ĐẶC TÍNH VÀ LỢI ÍCH:

 • Không phụ thuộc vào sự biến động của áp lực trong ống chính
  Thích hợp cho tốc độ dòng chảy lên đến 50m ³ / giờ (220Gallon/min)
 • Có thể lắp đặt 3 kênh châm phân vào hệ thống.
 • Mỗi kênh châm phân có thể cung cấp 120lit phân bón hoặc axit trong một giờ.
 • Tích hợp với bộ điều khiển NMC-Junior như một tiêu chuẩn, có thể thêm bộ phận kiểm tra độ EC/pH.
Standard Optional
Bộ điều khiển NMC - Junior
15 cổng ra 24V AC
6 cổng vào tín hiệu kỹ thuật số
5 cổng vào khác
NMC - PRO
Lên đến 256 cổng ra 24V AC hay DC Latch (singlenet)
32 cổng vào tín hiệu kỹ thuật số
22 cổng vào khác
Kiểm soát EC/pH Phép đo đơn
Tốc độ dòng chảy 0.5 – 50 m3/giờ (5 - 220 Gallon/phút)
Kênh châm phân Lên đến 3 x 120 l/giờ (30 Gallon/giờ) Kênh axit 98% x 40 l/hour (10 G/hour)
Áp lực của hệ thống 1 – 5 Bar (14.5 – 72.5 PSI)

BỘ CHÂM PHÂN
FERTIKIT S-300ĐẶC TÍNH VÀ LỢI ÍCH:

 • Tưới cho các đồn điền, vườn cây ăn trái, những nơi mà mặt đất được che bóng bởi tán lá, để lại giải đất khô giữa các hàng.
 • Là giải pháp kinh tế, là cơ sở để nâng cao độ chính xác về tỉ lệ cân xứng dinh dưỡng theo yêu cầu.
 • Phù hợp cho tốc độ dòng chảy lên đến 120m³/hr (500Gallon/min).
 • Có thể lắp đặt 5 kênh châm phân vào hệ thống.
 • Mỗi cổng phân có thể cung cấp 300l phân bón hay axit trên một giờ.
 • Tích hợp với bộ điều khiển NMC - Junior như một tiêu chuẩn, có thể thêm bộ phận kiểm tra độ EC/pH.
Standard Optional
Bộ điều khiển NMC - Junior
15 cổng ra 24V AC
6 cổng vào tín hiệu kỹ thuật số
5 cổng vào khác
NMC - PRO
Lên đến 256 cổng ra 24V AC hay DC Latch (singlenet)
32 cổng vào tín hiệu kỹ thuật số
22 cổng vào khác
Kiểm soát EC/pH Phép đo đơn
Tốc độ dòng chảy 0.5 – 50 m3/giờ (5 - 220 Gallon/phút)
Kênh châm phân Lên đến 5 cổng x 300 l/giờ (80 Gallon/giờ) Kênh axit 98% x 40 l/hour (10 G/hour)
Áp lực của hệ thống 3 - 8 Bar (43.5 – 116 PSI)

BỘ CHÂM PHÂN
NETAJETĐẶC TÍNH VÀ LỢI ÍCH:

 • Kiểm soát và đo lường độ EC & pH
 • Cung cấp phân bón một cách chính xác và kiểm soát độ axit với chi phí và sự can thiệp của con người ít nhất.
 • Cung cấp giải pháp có độ chính xác cao cho các ứng dụng cỡ vừa đến lớn.
Standard Optional
Bộ điều khiển NMC - PRO

Lên đến 64 cổng ra 24V AC
8 cổng vào tín hiệu kỹ thuật số
11 cổng vào khác
NMC - PRO
Lên đến 256 cổng ra 24V AC hay DC Latch (singlenet)
32 cổng vào tín hiệu kỹ thuật số
22 cổng vào khác
Kiểm soát EC/pH Phép đo đơn Phép đo đối ngẫu
Tốc độ dòng chảy 20 – 120 m3/giờ (90 - 500 Gallon/phút)
Kênh châm phân Lên đến 5 cổng x 300 l/giờ (80 Gallon/giờ) Kênh axit 98% x 40 l/hour (10 G/hour)
Áp lực của hệ thống 3 – 6.2 Bar (43.5 – 90 PSI) Lên đến 8.5 Bar (123 PSI)

BỘ CHÂM PHÂN
NETAJET INLINEĐẶC TÍNH VÀ LỢI ÍCH:

 • Kiểm soát độ axit và cung cấp phân bón một cách nhanh chóng và chính xác
 • Phân bón được hút vào theo từng xung tạo dung dịch hòa tan có độ đồng đều cao.
 • Cung cấp giải pháp có độ chính xác cao cho các ứng dụng cỡ vừa đến lớn.
Standard Optional
Bộ điều khiển NMC - PRO

Lên đến 64 cổng ra 24V AC
8 cổng vào tín hiệu kỹ thuật số
11 cổng vào khác
NMC - PRO
Lên đến 256 cổng ra 24V AC hay DC Latch (singlenet)
32 cổng vào tín hiệu kỹ thuật số
22 cổng vào khác
Kiểm soát EC/pH Phép đo đơn Phép đo đối ngẫu
Tốc độ dòng chảy 0.5 – 20 m3/giờ (5 - 90 Gallon/phút)
Kênh châm phân Lên đến 5 cổng x 300 l/giờ (80 Gallon/giờ) Kênh axit 98% x 40 l/hour (10 G/hour)
Áp lực của hệ thống 3 – 6.2 Bar (43.5 – 90 PSI) Lên đến 8.5 Bar (123 PSI)

Chính sách bảo hành


Chính sách công ty được áp dụng chung cho tất cả các mô hình nhà kính

Bộ phận tư vấn khách hàng
Hotline: 0978 475 575 - Email: nhakinh@nhakinh.net


Thông tin liên hệ