"Có nhiều yếu tố được phối hợp với nhau trong nhà kính góp phần tạo nên thành quả thu hoạch từ hoa màu của bà con nông dân và các doanh nghiệp"CÁC MÔ HÌNH NHÀ KÍNH

Một số mô hình Nhà Kính tại Nhakinh.NETCHI TIẾT CẤU TRÚC NHÀ KÍNH

Một số thành phần chi tiết trong cấu trúc của một Nhà Kính


chan de

Chân Đế

co do mang nuoc

Co Đỡ Máng Nước

mang nuoc

Máng Nước

nep

Nẹp Cài Sóng ZICZAC

gan nilon

Gắn Nilon Phủ Mái

omega

Cột Hình ÔMÊGA

chu i

Vòm Hộp Chữ I

c34

Thanh Giằng C34


CÁC SẢN PHẨM PHỤ TRỢ KHÁC

Bộ phận tư vấn khách hàng
Hotline: 0978 475 575 - Email: nhakinh@nhakinh.net


Thông tin liên hệ